Sodexo er førende i Dow Jones Sustainability Index for 12. år i træk

15 september 2016

Sodexo er for 12. år i træk udnævnt til den førende virksomhed i Dow Jones Sustainability Index

Sodexo er førende i Dow Jones Sustainability Index for 12. år i træk

I Danmark arbejder Sodexo med bæredygtighed inden for følgende områder:

Mangfoldighed - Sodexo er dedikeret til mangfoldighed og inklusion. Mangfoldighed er afgørende for virksomhedens rentabilitet. Forskellige baggrunde, personligheder og køn bidrager til en mere innovativ og produktiv arbejdsstyrke.

Madspild - Sodexo arbejder kontinuerligt for at mindske madspild i vores personalerestauranter. Sodexo har udviklet et system til at mindske madspild ved at veje og registrere madspild i de forskellige processer, således at det synliggøres, hvor i processen den største del af madspild opstår. På denne måde kan vi både lokalt og fra centralt hold sætte de nødvendige ressourcer ind på at mindske madspild og hermed opnå optimal udnyttelse af ressourcerne.

Klimavenlige måltider – Sodexo har fokus på at fremme klimavenlige måltider ved i videst muligt omfang at bruge lokale råvarer og sæsonbetonede råvarer for at nedbringe CO2-belastningen fra transport, opbevaring og fremstilling.

Bæredygtig fisk - Vi serverer udelukkende MSC-certificeret fisk og skaldyr. Marine Stewardship Council (MSC) er et certificeringsprogram for fiskerier og miljømærkning af fisk og skaldyr, der anerkender og belønner bæredygtigt fiskeri.

Læs pressemeddelelse

Tilbage til listen