Affald

Affald er en af vor tids største kollektive udfordringer. Arbejdet med at reducere affald er en afgørende faktor i vores arbejde, for at reducere CO2 udslippet, beskytte land, vand og forbedre menneskers levevilkår.

En af vore hjertesager.

Sodexo har en specielt vigtig rolle, når det gælder madaffald. En tredjedel af al den mad som produceres i verdenen, smides ud. FN har et mål om, at nedsætte mængden af madaffald med 50 % inden 2030. Vi i Sodexo er i den unikke situation, at vi kan bidrage til at opnå dette mål. Med en forsyningskæde på over 150.000 sites, 425.000 ansatte og 75 millioner forbrugere, kan vi gøre en forskel på mange måder, og hermed revolutionere den måde, som vores branche håndterer madaffald på.

Internt i Sodexo har vi forpligtet os til at reducere madaffald, samt spare på energi og vand. Vi er nået så langt, at 89,7 % af Sodexo’s sites har implementeret udstyr og processer til at reducere organisk affald. Og 81,5 % af vores sites har gjort det samme for ikke-organisk affald.

Vi har udviklet og igangsat et globalt program; Waste Watch”, der hjælper os til at identificere årsager og bestemme tiltag til at reducere madaffald. Vi har igennem Waste Watch set tilfælde, hvor madaffaldet er reduceret med 45 % på 2-6 måneder.

Vi har også forpligtet os til at reducere affald uden for vores egen virksomhed. Vi arbejder derfor med at finde på flere tiltag til at reducere affald inden for de services, som vi leverer til vores kunder, samt fokusere på den rolle, som vi har som global førende inden for affaldsreduktion.

Tre Hjertesager

Sult og underernæring

Sult

Corporate responsability, gender

Ligestilling

Corporate responsability, waste

Affald

Ni forpligtigelser, som styrer os i at, skabe en bedre dag i morgen

Verden er ved at ændre sig. Befolkningstilvækst, miljøspørgsmål og sociale skift ændrer vores måde at leve og arbejde på. Derfor må vi som arbejdsgiver, serviceleverandør og samfundsborger også være forandringsparate.

International Food Waste CoalitionSodexo er en af grundlæggerne til International Food Waste Coalition (IFWC). IFWC er en non-profit koalition, som bringer organisationer sammen verden over, om at reducere madaffald i alle led af værdikæden.

A better tomorrow insight

En af verdenens største trusler er affald. En tredjedel af den mad som produceres verden over, inklusiv den energi og vand som anvendes til produktionen, sløses bort. Det giver en stor indvirkning på miljøet og for at ændre dette, kræver det mange små ændringer fra rigtig mange mennesker.

Kontakt os

Hvis du vil have mere information om vores arbejde med Corporate Social Responsability eller Better Tomorrow 2025? Kontakt Group Corporate Responsibility Team via e-post.