En ansvarlig arbejdsgiver

Vores medarbejdere er vores væsentligste aktiv. Derfor er glade, tilfredse, dygtige og trygge medarbejdere hjørnestenen i Sodexos virksomhedsprofil.

Udvikling af Ansatte

Da vores kunder altid er i udvikling, udvikler deres behov sig også. Det udfordrer vores ekspertise og viden. Derfor er personaleudvikling og efteruddannelse en kerneværdi hos os.

Vi ønsker at skabe en organisation, hvor den enkelte bidrager med både sin personlighed og sin faglighed, og hvor vi behandler hinanden med respekt og anerkendelse. Vores medarbejdere må aldrig acceptere status quo, men skal hele tiden stille spørgsmålstegn ved rutiner og traditioner og turde tage nye initiativer. Derfor prioriterer vi personaleudvikling meget højt og bestræber os på hele tiden at inspirere til at tænke nyt og bedre.

Alle vores medarbejdere har en årlig medarbejdersamtale, der udmunder i en udviklingsplan for det næste år. Det er med til at sikre motiverede og tilfredse medarbejdere, som føler, at de har muligheder for at bevæge sig nye steder hen.

Alle medarbejdere får en grundig introduktion og oplæring på deres arbejdsplads, og de får ligeledes en grundig indføring i Sodexos virksomhedsstruktur og -filosofi. Vi afholder hvert år en række obligatoriske og frivillige kurser, hvor medarbejderne får mulighed for at tænke nyt eller blive dygtigere.

Alle vores medarbejdere modtager løbende uddannelse, så de på bedste vis kan opfylde kundernes krav. I 2010 var 9 ud 10 af vores ansatte gennem træning og efteruddannelse i et omfang af 8 millioner timer.

WMAC-2016_100x130.jpg

In 2016, for the 5th year in a row, Sodexo is among the Fortune World’s Most Admired Companies, ranked 4th in its industry (Diversified Outsourcing Services).

Kontakt os

Ønsker du mere information om vores corporate responsibility tiltag. Kontakt venligst vores Corporate Responsibily Team