Ligestilling

Sodexo vil, gennem at styrke kvinders position i verdenen, bidrage til at fremme enkeltpersoner og hele samfund. Når kvinder gør det bedre, så gør alle det bedre

En af vores hjertesager.

Sodexo er den 19. største arbejdsgiver i verden, og 54 % af vores ansatte er kvinder. Vi har altid set balancen mellem kønnene, ligestilling og kvinders avancement som et led i vores udvikling. Ud over en moralsk forpligtigelse, så er ligestillingen mellem kønnene en nødvendighed for at afspejle mangfoldigheden af dem, som vi leverer serviceydelser til.

Siden 2009 har vores Sodexo Women’s International Forum for Talent arbejdet dedikeret med det mål, at understøtte kvinders fremskridt. I dag repræsenterer kvinder 50 % af vores bestyrelser og 30 % af vores Group Senior Executive. Men der er stadig mere at gøre. Vores mål er, at øge antallet af kvinder i lederstillinger til 40 % i 2025, samt at fremme ligestilling i Facility Management, et af vores voksende forretningsområder.

Men det handler ikke bare om os. Med en omfattende global forsyningskæde har vi en unik mulighed for at bidrage til ændringer. Vi prioriterer derfor at arbejde med små virksomheder, ejet af kvinder og opfordrer vores leverandører til ligeledes at understøtte kønsinkluderingen.

Endvidere forbedrer vi mulighederne for kvinder over hele verdenen ved at arrangerer sundheds- og trivselsinitiativer flere steder..

Tre Hjertesager

Corporate responsability, hunger

Sult

Corporate responsability, gender

Ligestilling

Corporate responsability, waste

Affald

Ni forpligtigelser, som styrer os i at, skabe en bedre dag i morgen

Verden er ved at ændre sig. Befolkningstilvækst, miljøspørgsmål og sociale skift ændrer vores måde at leve og arbejde på. Derfor må vi som arbejdsgiver, serviceleverandør og samfundsborger også være forandringsparate.

The Sodexo Women’s International Forum for Talent

SWIFtSodexo Women’s International Forum for Talent (SWIFt) blev etableret i 2009, som et rådgivende organ. Deres opgave er at sikre en bedre ligestilling på alle niveauer i virksomheden og især i ledende stillinger.

A better tomorrow insight

Vi ved i Sodexo, at vi kan gøre meget for at skabe bedre ligestilling. Vores mål er, at øge antallet af kvinder i lederstillinger til 40 % i 2025.

Kontakt os

Hvis du vil have mere information om vores arbejde med Corporate Social Responsability eller Better Tomorrow 2025? Kontakt Group Corporate Responsibility Team via e-post.