Miljø

Vores langsigtede mål er at reducere de miljømæssige konsekvenser af vores egen drift, men også at hjælpe vores kunder med at opnå deres miljømål. Dette omfatter arbejde med bæredygtige indkøb, fremme bæredygtigt udstyr og strømforsyning, reducere mængden af ikke-organisk affald og reducere mængden af emissioner fra transport.

Bæredygtige indkøb

Adfærdskodeks for leverandører

Vi er i kontinuerlig dialog med vores leverandører, som alle har forpligtet sig til at følge Sodexos adfærdskodeks for leverandører - Et kodeks der regulerer blandt andet børnearbejde, tvangsarbejde, sundhed, sikkerhed, diskrimination og miljø.

Lokalt og sæsonbetonet

Vores mål er at støtte lokale og sæsonbetonede produkter i de lande, hvor vi driver virksomhed. Derfor arbejder vi så vidt muligt med lokale leverandører. Vi ønsker at bidrage til et bæredygtigt landbrug for at bevare naturressourcer og biodiversitet.

Affald

Inden for rammerne af 'Better Tomorrow Plan', arbejder vi på initiativer til at reducere både vores organiske og ikke-organiske affald. Da 95 % af vores samlede affald består af organisk affald og emballage, er netop reduktionen af ​​madspild en topprioritet.

Reduktion af madspild

Madspil udgør i dag en væsentlig klimabelastning. En tredjedel af alle de fødevarer der produceres i verden, ender som madspil. Et øget fokus på madspil er derfor et væsentligt bidrag til at skabe et bedre klima nu og for fremtiden.

I 2012 intensiverede vi vores bestræbelser på at reducere andelen af madspild i vores restauranter og køkkener. Vi har oprettet et permanent, integreret system til at måle og reducere andelen af ​​mad, der smides ud. På den måde kan vi både optimere vores indkøb, vores brug af råmaterialer samt vores klimapåvirkning.

Bestræbelserne er ikke et projekt, men er blevet del af vores faste aktiviteter, der dækker alle vores køkkener.

 

Energi

Transport

Vi arbejder på at minimere de miljømæssige konsekvenser af transport af varer og medarbejdere. Det gør vi ved at stille krav til vores leverandører om god koordinering, sådan at vi reducerer det samlede leverancer per site. Derudover overvåger vi leverandørers køretøjer og transport valg.

Energi

Vi har veludviklede procedurer til at reducere energiforbruget i vores arbejde. Arbejdet med energieffektivitet gennemføres i tæt samarbejde med kunderne. Derudover følger vi naturligvis også op og implementerer løbende procedurer til at reducere energiforbruget i egne og kundernes aktiviteter.

WMAC-2016_100x130.jpg

In 2016, for the 5th year in a row, Sodexo is among the Fortune World’s Most Admired Companies, ranked 4th in its industry (Diversified Outsourcing Services).

Kontakt os

Ønsker du mere information om vores corporate responsibility tiltag. Kontakt venligst vores Corporate Responsibily Team