Med Better Tomorrow 2025 tager Sodexo et stort skridt inden for Corporate Responsibility.

15 august 2017

Better Tomorrow 2025 konkretiserer ni tiltag, der iværksætter Sodexos positive indvirkning på enkeltpersoner, samfund og miljø

Med Better Tomorrow 2025 tager Sodexo et stort skridt inden for Corporate Responsibility.

Paris, 29. juni 2017 – Sodexo, som er den førende serviceleverandør i verden inden for Quality of Life Services, lancerer Better Tomorrow 2025. Better Tomorrow er næste fase i koncernens rejse inden for Corporate Responsibility (CR). En rejse som begyndte i 1966, da virksomheden blev grundlagt. Dette CR-initiativ er et svar på vores verden i forandring og initiativet har fokus på ni tydelige tiltag, der tager hånd om den indvirkning, som koncernens aktiviteter har på vores verden, med vægt på virksomhedens mission om at bidrage til en bedre livskvalitet for alle.

I dagens samfund, som er præget af befolkningstilvækst, miljøproblemer og sociale forandringer, er det vigtigere end nogensinde for organisationer, at søge en positiv indvirkning. For at skabe ægte værdi skal store virksomheder agere i forhold til, hvad der er til alles bedste. Better Tomorrow 2025, Sodexos CR-plan, bygger på koncernens mangeårige erfaring som førende virksomhed inden for CR.

Michel Landel, Sodexos CEO, forklarer: ”Sodexo har været værdistyret siden etableringen i 1966. Better Tomorrow 2025 er det seneste initiativ på denne rejse og afspejler aktuelle miljømæssige og sociale udfordringer. Der er tale om ambitiøse mål for hele virksomheden, og jeg er stolt over, at Sodexo fortsætter med at bygge videre på sin tradition om at være førende inden for corporate responsibility.”

Better Tomorrow 2025 består af ni stærke tiltag, der er udarbejdet for at styrke Sodexos ansvarlighedskultur i hele virksomheden. De ni tiltag bygger på vores ansvarlighed som arbejdsgiver, serviceleverandør og samfundsborger, og er i tråd med FN’s Sustainable Development Goals (mål for en bæredygtig udvikling).  Hvert af de ni tiltag bygger på ambitiøse og målbare målsætninger, så koncernen kan følge udviklingen løbende.  Som den type virksomhed Sodexo er, fokuserer Better Tomorrow 2025 især på koncernens vigtige rolle med hensyn til håndteringen af tre spørgsmål:

Sult
Sodexos målsætning er via sin ekspertise at bidrage til at bekæmpe sult på verdensplan gennem egne aktiviteter og velgørenhed samt ved at støtte frivilligt arbejde blandt medarbejderne. Koncernen hjælper med råd og støtte til mennesker, der er udsat for underernæring, donerer overskud af madvarer og finansierer lokale fælleshaver for at tilskynde til dyrkning af fødevarer. Sodexo støtter desuden Stop Hunger globalt, en nonprofit-organisation og global bevægelse for bekæmpelse af sult, der blev etableret af Sodexo-medarbejdere for 20 år siden.

Ligestilling (mellem køn)
Som verdens 19. største arbejdsgiver har Sodexo stor indflydelse i forhold til ligestilling og går allerede forrest i ligestillingsdebatten. 50 % af Sodexos bestyrelse og mere end 30 % af koncernens øvre ledere er kvinder. Sodexo har også dannet Sodexo Women’s International Forum for Talent (SWIFt), en rådgivende bestyrelse, der har til formål at opnå ligestilling på alle niveauer i virksomheden.

Madspild
Sodexo skal fortsætte med at mindske madspildet inden for virksomheden og i forbindelse med de leverede services. I 2011 oprettede koncernen “WasteWatch powered by LeanPath”, et globalt program, der har til formål at forebygge madspil, og som hjælper med at afdække årsagerne til madspildet, samt udvikle planer for at mindske det. Sodexo deler desuden sin ekspertise og samarbejder med andre virksomheder og NGO’er for at mindske madspildet. I 2015 var Sodexo med til at danne International Food Waste Coalition.

Better Tomorrow 2025 giver Sodexo, og virksomhedens samarbejdspartnere et fælles fokus på en langsigtet fremtid, og gør det muligt for Sodexos 425.000 medarbejdere at fortsætte med at gøre hver dag bedre, sikrere og sundere for 75 millioner forbrugere rundt omkring i verden.

I Danmark

Som Arbejdsgiver
I Danmark fokuserer Sodexo på, at risikovurdering bliver en naturlig del af alle lederes og medarbejderes tankegang. Virksomheden kan derved medvirke til, at den enkelte medarbejder kan arbejde sikkert og sundt og afslutte arbejdsdagen frisk og med en følelse af velvære.

Som Serviceleverandør
Vi fokuserer på at anvende råvarer som produceres i Danmark, og virksomheden anvender gerne økologiske råvarer. Dette mindsker påvirkning af miljøet.

Som samfundsborger
Sodexo rekrutterer og engagerer udsatte mennesker til jobtræning i flere af vores kantiner.
Oplevelsen er, at det enkelte menneske vokser med det ansvar de får og blomstrer op til at blive et afbalanceret og arbejdsdygtigt menneske med forbedrede fremtidsmuligheder.

 

Kontakt
Joan Nielsen
QHSE Coordinator MLP
BT Champion Denmark
Telefon: +45 8 91 03 77
E-mail: Joan.Nielsen@Sodexo.com

Tilbage til listen