Sodexo i Norden kvalitetssikrer arbejdsmiljøet

03 december 2019

Sodexo er som en af de endnu relativt få virksomheder blevet certificeret i henhold til ISO 45001-standarden. Certificeringen fokuserer på både sikkerhed og sundhed. Sodexo har en nulvision, når det gælder arbejdsrelaterede ulykker, og har via en målbevidst indsats præsteret at halvere antallet af ulykker, som har medført sygemelding.

Sodexo i Norden kvalitetssikrer arbejdsmiljøet

ISO 45001 er en international standard inden for arbejdsmiljø, som blev udgivet i 2018 og muliggør sammenligning af sundheden og sikkerheden på arbejdspladser i hele verden.

Certificeringen bekræfter, at vi arbejder systematisk og godt med sundheds- og sikkerhedsrelaterede anliggender. Den relativt nye ISO-standard vil medvirke til fortsatte forbedringer i forhold til vores ambition om en ulykkesfri og sund arbejdsplads for alle, siger Peter Mellin, CEO for Sodexo AB.

Sodexos øgede fokus på sundhed og sikkerhed har i de seneste fire år halveret antallet af ulykker, som har medført sygemelding. Mere overskuelige arbejdsrutiner, som giver en højere grad af sundhed og sikkerhed, samt fokus på risikovurderinger er to af de faktorer, der har været med til at give resultater. Sodexos mål er dog at nå ned på nul ulykker. I dag er fald- og snubleulykker samt snitsår årsag til størstedelen af vores ulykker.

Tilbage til listen