Sodexo styrker sin indsats for at forbedre velfærdsstandarder for kyllinger i Europa

17 juni 2019

Sodexo, som er verdens førende inden for Quality of Life services, har i dag meddelt, at Sodexo, ud over sine allerede eksisterende forpligtelser vedrørende dyrevelfærd, også vil styrke sin indsats for at forbedre dyrevelfærdsstandarderne i forbindelse med sine valg af leverandører af slagtekyllinger i Europa inden 2026.

Sodexo styrker sin indsats for at forbedre velfærdsstandarder for kyllinger i Europa

Sodexo forpligter sig til, i samarbejde med sine leverandører, at opfylde følgende standarder i den europæiske velfærdsstandard, European Chicken Commitment, inden 2026 for 100 procent af det kyllingekød, som Sodexo køber i Europa:

  1. Fortsætte med at overholde alle europæiske dyrevelfærdslove, uanset fremstillingsland.

  2. Implementere en maksimal belægningstæthed på 30kg/m2 eller mindre. Udtynding frarådes, og hvis det praktiseres, bør den begrænses til én udtynding pr. flok.

  3. Vælge racer som i højere grad gør det muligt at opfylde kriterierne i RSPCA Broiler Breed Welfare Assessment Protocol.

  4. Opfylde forbedrede miljøstandarder, herunder naturligt lys og opformering.

  5. Anvende kontrolleret gasbedøvelse med inerte gasser eller flerfasede systemer, eller effektiv bedøvelse med elektrisk strøm uden at dreje kyllingerne om på ryggen i levende live.

  6. Påvise overholdelse af ovenstående standarder via tredjepartsauditering samt rapportere til offentligheden hvert år om vores fremskridt i forhold til denne forpligtelse.

Sodexos positionspapir vedrørende velfærd for slagtekyllinger i Europa giver yderligere detaljer om denne forpligtelse.

Sodexo indkøber og serverer animalske fødevarer, og selvom Sodexo ikke er direkte involveret i opdræt, håndtering, transport af dyrene eller forarbejdning af animalske fødevarer, har Sodexo et medansvar for dyrene i Sodexos forsyningskæde.

Sodexo betragter dyrevelfærd som en hovedkomponent i en bæredygtig forsyningskæde sammen med fødevaresikkerhed, ernæring, god miljømæssig forretningspraksis, grundlæggende rettigheder for ansatte samt rentabilitet. Sodexo er medstifter af Global Coalition for Animal Welfare (GCAW), som er verdens første initiativ, ledet af fødevareindustrien, med det formål at fremme dyrevelfærden globalt. Forbedring af velfærden for slagtekyllinger er en af GCAW’s nøglemålsætninger.

Kunderne vælger Sodexo, fordi Sodexo interesserer sig for den mad, de laver, de ressourcer, de anvender, samt for deres ansatte og de samfund, de betjener. Dette er Sodexos positive indvirkning: Positive impact.

Sodexos positionspapir vedrørende dyrevelfærd indeholder yderligere detaljer om denne forpligtelse. Se venligst: sodexo.com/PositionPaper.pdf.
 

Kontakt:
Tugdual HOUEIX
Tlf.: 0033 1 57 75 85 46
Tugdual.HOUEIX@sodexo.com

 

This information in a PDF >

Tilbage til listen