Personalerestaurant

Dagens frokost er tidspunktet, hvor medarbejderne hygger sig på tværs af hierarki og faggrænser. Derfor er det vigtigt, at frokosten ikke kun bliver en nødvendighed, der skal overstås, men i stedet er et dagligt højdepunkt og pusterum, der indbyder til nydelse, afslapning og socialt samvær i en ofte travl hverdag.

Madspild

Det er Sodexos målsætning at reducere vores miljøpåvirkning, gennem aktivt og systematisk at arbejde med at reducere organisk affald samt støtte initiativer for genanvendelse af organisk affald i overensstemmelse med Sodexos globale bæredygtighedsplan ”The Better Tomorrow Plan” og vores miljøpolitik.

I Sodexo arbejder vi ud fra nedenstående 6 typer madspild:

  • Opbevaringsspild
  • Tilberedningsspild
  • Serveringsspild
  • Overproduktion
  • Tallerkenspild
  • Uundgåeligt spild/affald

Sodexo har derfor udviklet et system til at mindske madspildet ved at veje og registrere madspildet i de forskellige processer. Dette system implementeres hos alle Sodexos kunder.

Ved at opdele madspild i forskellige typer synliggøres det, hvor i processen den største del af madspildet opstår. På denne måde kan vi, både lokalt og fra centralt hold, sætte de nødvendige ressourcer ind på at mindske madspildet og hermed opnå optimal udnyttelse af ressourcerne.

Sidegevinsten ved at mindske madspildet er mindre forbrug af råvarer og derved lavere råvareudgifter til gavn for vores kunder.

WMAC-2016_100x130.jpg

In 2016, for the 5th year in a row, Sodexo is among the Fortune World’s Most Admired Companies, ranked 4th in its industry (Diversified Outsourcing Services).